มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   เว็บบอร์ด มศวปรับปรุงล่าสุด
04.03.2020

Copyright © oldclub.swu.ac.th
 
 

 
 
 

มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556
         
มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556
         
ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557
         
มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
       
กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557
         
พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558
         
มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558 กรกฎาคม 2558
         
 
สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558  
         
พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559
         
มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
         
กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
         
ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560
         
เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560
         
กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561
         
กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
         
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561
         
ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562
         
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562
         
กันยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563
         
 
กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563  
         
    ภาพกิจกรรมชมรม


   - ดร.ศีลา ทำบุญ 90 ปี (1)
   - ดร.ศีลา ทำบุญ 90 ปี (2)
   - ดร.ศีลา ทำบุญ 90 ปี (3)
   - งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส 2
   - งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส 1
   - รศ.ประเทือง แสดงความรู้สึก
   - รศ.ปราณี แสดงความรู้สึก
   - Face page สว.มศว
   - การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว 7/54
   - ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 16
   - การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว 2/54
   - คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 16
   - การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว 3/54
   - ชมรมผู้สูงอายุร่วมงานครบรอบ 62 ปี มศว
   - ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ มศว ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
.---------------------------------------

         

ชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
ชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
ให้กับสมาชิกชมรม ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยคุณทรงยศ บุตรขุนศรี
เป็นผู้ให้การอบรม ทำให้ผู้สูงอายุใช้คอมพิวเตอร์เป็นได้ระดับหนึ่ง

 


    แนะนำเว็บไซต์สมาชิกชมรม

  รวมภาพของ อ.หวน พินธุพันธ์
  Personal Web อ.หวน พินธุพันธ
 บทความ : ชีวิตในวัยเด็กของผมสูงวัยใจเกินร้อย ตอน จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสู่ผู้นำเที่ยวคลองชมวัด
 

     แจ้งข่าวสมาชิก