เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง กำลังทำการเปลี่ยนลิฟท์สำหรับผู้ใช้บริการ
มีกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม 2560
ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการห้องประชุมบริเวณชั้น 8
จึงของดให้บริการห้องประชุม บริเวณชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560
สำนักหอสมุดกลาง อภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
 
--------------------
 
[ เข้าสู่ระบบจองห้อง ]